Remove Mountains, Chicago, 2022
© Xingrui Xu Studio